Object structure
Title:

Rozmyty model luk jakości w ocenie kompetencji pracowników branży turystycznej regionu Kotliny Kłodzkiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fuzzy Quality Gaps Model in an Assessment of Workers Competence - Example of Tourist Trade in Kłodzko Valley Region

Creator:

Jefmański, Bartłomiej

Subject and Keywords:

jakość ; turystyka ; region ; modelowanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 335-346

Abstrakt:

Celem opracowania jest ocena kompetencji pracowników branży turystycznej regionu Kotliny Kłodzkiej. W tym celu zaproponowano zastosowanie analizy luk jakości opracowanej na gruncie badań jakości usług. W artykule scharakteryzowano również nowe podejście w analizie luk jakości, polegające na zastosowaniu elementów teorii zbiorów rozmytych. Wyniki oszacowania luk jakości w kompetencjach pracowników z zastosowaniem liczb rozmytych zaprezentowano w empirycznej części opracowania.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: