Object structure
Title:

Instrumenty stymulowania inwestycji turystycznych wykorzystywane w gminach województwa dolnośląskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Instruments for Stimulating Tourist Investments Used in Lower Silesia Voivodeship Communes

Creator:

Januszewska, Małgorzata ; Januszewski, Mirosław

Subject and Keywords:

turystyka ; gminy ; inwestycje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 324-334

Abstrakt:

Celem referatu jest identyfikacja instrumentów pobudzania przedsięwzięć inwestycyjnych w turystyce, które mogą być wykorzystywane przez samorząd terytorialny gmin, oraz określenie siły ich wpływu na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców turystycznych. W artykule wykorzystano wtórne źródła informacji pochodzące z Biuletynu Informacji Publicznej, Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego i bazy informacyjnej konkursu "Gmina Fair Play", a także źródła pierwotne wynikające z badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego i inwestorów w atrakcyjnych turystycznie gminach Dolnego Śląska.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: