Object structure
Title:

Aplikacja narzędzi kształtowania struktury funkcjonalnej układu lokalnego przez samorząd gminy Marciszów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of Instruments Moulding of Local Economy Functional Structure - the Example of Marciszów Commune

Creator:

Zawierucha, Stefan

Subject and Keywords:

gmina ; struktura funkcjonalna ; rozwój lokalny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 316-323

Abstrakt:

rtykuł jest studium przypadku kształtowania struktury funkcjonalnej gminy Marciszów przez władze lokalne. We wstępnej jego części autor prezentuje stan tej struktury w 2001 r. Następnie przedstawia narzędzia, jakie stosowały te władze w kolejnych kilku latach, dążąc do zmiany ww. struktury. W końcowej części opisuje zmiany strukturalne gospodarki badanej gminy, jakie nastąpiły do 2009 r.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: