Object structure
Title:

Systemy Business Intelligence jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach : Przegląd studiów przypadków branży finansowej i energetycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Business Intelligence Systems as a Tool Supporting Decision Making Process in Enterprises. Review of Financial and Energy Branches Case Studies

Creator:

Ziora, Leszek

Subject and Keywords:

systemy wspomagania decyzji ; systemy business intelligence ; podejmowanie decyzji ; data miningdecision support systems (dss) ; business intelligence systems ; decision making ; data mining

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187, s. 120-130

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wykorzystanie systemów Business Intelligence jako narzędzia wspomagającego procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Zaprezentowano krótką charakterystykę systemów BI, ich konstrukcję oraz podstawowe zastosowania w przedsiębiorstwach różnych branż. Następnie zaprezentowano możliwości wspomagania procesu podejmowania decyzji przez system BI, na przykładzie modelu wspomagania decyzji Business Pressures-Responses-Support. Systemy Business Intelligence mają zastosowanie w wielu branżach, czego dowodem jest zaprezentowanie studiów przypadków z branży finansowej i energetycznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 20

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: