Object structure
Title:

Rozwój lokalny w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local Development in National Regional Development Strategy 2010-2020. Regions, Cities, Rural Areas

Creator:

Rogowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

rozwój lokalny ; rozwój regionalny ; strategia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 274-282

Abstrakt:

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) 2010-2020 jest nowym dokumentem strategicznym, którego celem jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju. Dokument ten pośrednio określa istotne zmiany, jakie powinny dokonać się w skali lokalnej, aby w pełni osiągnąć określony cel strategiczny i cele operacyjne. Zmiany te są konieczne, by lepiej funkcjonować w stale zmieniającym się, turbulentnym otoczeniu, warunkowanym w przeważającej mierze przez procesy globalne.

Publisher:

Uniwerytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: