Object structure
Title:

Lokalny rynek pracy a oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego w powiecie świdnickim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local Labour Market and Educational Offer of Vocational Schools in Świdnica Poviat

Creator:

Kusterka-Jefmańska, Marta

Subject and Keywords:

rynek pracy ; edukacja ; powiat

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 266-273

Abstrakt:

Polityka rynku pracy jest jednym z ważniejszych aspektów działania samorządu powiatowego. W opracowaniu dokonano analizy lokalnego rynku pracy w powiecie świdnickim oraz przeglądu oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Wyniki analizy mogą zostać wykorzystane na etapie formułowania lokalnej polityki rynku pracy oraz określania planowanych kierunków kształcenia.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: