Object structure
Title:

Tradycyjny model rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej na przykładzie gmin województwa lubelskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Traditional Model of Local Technical Infrastructure Development on the Example of Lublin Voivodeship

Creator:

Myna, Artur

Subject and Keywords:

rozwój ; infrastruktura techniczna ; gmina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 249-259

Abstrakt:

Celem pracy jest przedstawienie tradycyjnego modelu rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, jako konstrukcji teoretycznej stanowiącej syntezę wyników badań empirycznych. Sformułowano hipotezę badawczą, że efektem inwestycji gmin wiejskich jest zmniejszenie różnic w wyposażeniu wsi w sieci wodociągowe. Druga hipoteza zakłada narastanie wewnętrznych dysproporcji w wyposażeniu gmin w kanalizację sanitarną. Wyniki pracy wskazują, że w gminach wiejskich rozwój lokalnej infrastruktury technicznej nie jest zrównoważony.

Publisher:

Uniwerytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: