Object structure
Title:

Gospodarczy wymiar strategii rozwoju miast Małopolski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic Dimension of Development Strategie of Cities in Malopolska Region

Creator:

Mamica, Łukasz

Subject and Keywords:

miasto ; strategia ; rozwój gospodarczy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 241-248

Abstrakt:

Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań 60 strategii rozwoju miast Małopolski. Globalny kryzys dowiódł, w jak istotnym stopniu kondycja lokalnych firm przekłada się na sytuację budżetową miast i jakość życia ich mieszkańców. Władze samorządowe małopolskich miast dostrzegają znaczenie problematyki gospodarczej w dokumentach o charakterze strategii rozwoju. Tylko w przypadku pięciu miast tego regionu we wspomnianych dokumentach zabrakło odniesienia do kwestii gospodarczych wśród celów najwyższego rzędu. Niestety, w wielu przypadkach proponowanym celom gospodarczym nie towarzyszy głębsza analiza o charakterze diagnostycznym lub brak jest harmonogramów ich realizacji. Znaczna część władz miejskich w Małopolsce posiada świadomość możliwości, jakie stwarza funkcjonowanie w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: