Object structure
Title:

Suburbanizacja terenów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Wybrane aspekty demograficzne i przestrzenne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Processes of Suburbanisation of Suburbian Areas on the Example of the Communes of Pabianice Poviat. Chosen Demographic and Spatial Aspects

Creator:

Brzeziński, Cezary

Subject and Keywords:

suburbanizacja ; miasto ; demografia ; przestrzeń

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 221-230

Abstrakt:

Procesy suburbanizacji wokół polskich aglomeracji zachodzą w sposób coraz bardziej intensywny. Skala i dynamika tego zjawiska zmuszają do wnikliwej jego obserwacji, gdyż niesie ono z sobą wiele negatywnych skutków. Powiat pabianicki graniczący z Łodzią, połączony z nią ważnymi trasami krajowymi oraz cechujący się atrakcyjnym środowiskiem przyrodniczym, jest w szczególny sposób narażony na negatywne skutki procesu żywiołowego rozlewania się miast. W celu zbadania skali tego procesu dokonano analizy wielkości migracji, zmiany wielkości powierzchni gruntów zajętych pod użytki rolne, użytki leśne, tereny mieszkaniowe oraz tereny przemysłowe oraz liczbę pozwoleń na budowę w gminach powiatu.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: