Object structure
Title:

Wykorzystanie zbiorów spektrum kolorowego w systemie podejmowania decyzji menedżerskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Managerial Decision Making System with Colour Spectrum Sets Using

Creator:

Pilipczuk, Olga

Subject and Keywords:

systemy wspomagania decyzji ; racjonalność ; podejmowanie decyzji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187, s.72-84

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu wspomagającego podejmowanie decyzji biznesowych, stworzonego na potrzeby menedżerów działających na wszystkich poziomach zarządzania, ale szczególnie dla menedżerów wyższego szczebla, w celu wyeliminowania problemu podejmowania nieświadomych decyzji. Do analizy danych zastosowano zbiory przestrzeni spektralnej pozwalające na integrację danych pochodzących z różnych źródeł. Dodatkowym atutem opracowanego systemu jest możliwość uwzględnienia preferencji klienta dotyczących kryteriów wyboru.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 187 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 20

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: