Object structure
Title:

Finansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w 2009 roku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financing the Tasks Focused on Removing Aftermath of Calamities in Territorial Self-Government Units of Lower Silesia Voivodeship in 2009

Creator:

Bal-Domańska, Beata

Subject and Keywords:

klęska żywiołowa ; odbudowa ; samorząd terytorialny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 184-195

Abstrakt:

Klęski żywiołowe, jakie miały miejsce w ostatnich latach, przyczyniły się do znacznych zniszczeń majątku osób fizycznych, przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego, w tym infrastruktury technicznej. Celem artykułu jest prezentacja zakresu finansowania skutków usuwania klęsk żywiołowych w gminach, miastach na prawach powiatu, powiatach i samorządzie wojewódzkim województwa dolnośląskiego w 2009 r.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: