Object structure
Title:

Działalność parków narodowych jako czynnik rozwoju lokalnego - wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

National Parks' Activities as a Factor of the Local Development, Selected Aspects

Creator:

Kruk, Hanna

Subject and Keywords:

park narodowy ; rozwój lokalny ; społeczność lokalna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 71-80

Abstrakt:

Nadrzędnym celem parków narodowych jest ochrona przyrody i kultury. Z tego względu działalność gospodarcza na ich terenie nie może wpływać negatywnie na ich walory. Dlatego też często obszary tego typu są postrzegane z jednej strony jako atrakcyjne, a z drugiej - jako przeszkoda w rozwoju gospodarczym regionu. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zadań realizowanych w parkach narodowych w latach 2007-2009 w zakresie relacji między parkami a społecznościami lokalnymi.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: