Object structure
Title:

Sum of Positive and Negative Responses as a Supplement of Balance in Qualitative Survey Data

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Suma odpowiedzi pozytywnych i negatywnych jako uzupełnienie salda odpowiedzi w jakościowych badaniach koniunktury

Creator:

Kowalewski, Grzegorz

Subject and Keywords:

koniunktura gospodarcza ; badanie jakościowe ; business trends ; qualitative research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 194, s. 164-176

Abstrakt:

In most business tendency surveys, respondents usually have three options of choice, such as up, same and down. The balance is then calculated by subtracting the up percentage from the down percentage. When analysing balances only, the full information about the answers structure is rejected. To avoid this, it is appropriate to supplement the balances with additional rate: the percentage sum of positive and negative answers. In the paper the use of this indicator will be talked over and exemplified by GUS (Central Statistical Office) questionnaire data.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 194 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 31

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: