Object structure
Title:

Risk Premium on the Short Rate Market - Comparison of the Polish and European Markets Behaviour During the Crisis

Group publication title:

Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych - porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu

Creator:

Kliber, Agata ; Płuciennik, Monika

Subject and Keywords:

kontrakty swap ; stopa procentowa ; premia za ryzyko ; model GARCH ; swap contracts ; interest rate ; risk premium ; GARCH models

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 194, s. 132-142

Abstrakt:

In the paper we investigate the risk premium on the Polish and European interbank markets based upon the LIBOR and OIS data. We compare the dynamics of the risk premia during the crisis period. The results of our analysis show that the risk premia on both markets reacted to the monetary policy movements. However, the results obtained for Poland clearly suggest the immaturity of the OIS market S

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 194 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 31

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: