Object structure
Title:

Proces rozprzestrzeniania się przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 1976-2008

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Foreign capital companies expansion process in Poland from 1976 to 2008

Creator:

Popławski, Maciej

Subject and Keywords:

migracja kapitału zagranicznego ; spółki z kapitałem zagranicznym ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 295-308

Abstrakt:

Opracowanie obejmuje analizę procesu rozprzestrzeniania się przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w dwóch historycznie uzasadnionych fazach, obejmujących lata 1976-1988 oraz 1989-2008. W obydwu fazach, przyjmując za kryterium wartość kapitału zagranicznego oraz liczbę spółek z kapitałem zagranicznym, dają się wyodrębnić poszczególne etapy ich rozprzestrzeniania się w regionach kraju.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: