Object structure
Title:

Methods of Measuring Quality in Higher Education

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Metody pomiaru jakości kształcenia na uczelniach wyższych

Creator:

Targaszewska, Marta

Subject and Keywords:

jakość ; edukacja ; metoda Servqual ; jakość kształcenia ; szkolnictwo wyższe ; quality ; education ; Servqual method ; quality education ; higher education

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 194, s. 67-75

Abstrakt:

The paper contains discussion of some methods of the measurement of higher education quality. This article consists of two parts. The first presents concepts of: quality, service quality, and service quality in education. The second part of the paper introduces two selected methods of the measurement of higher education quality: a model of SERVQUAL, and the quality index which can be used to create the rankings of academic institutions.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 194 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 31

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: