Object structure
Title:

Differentiation of Expenditures on Environmental Protection Investments in Rural Areas of Lower Silesia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska na obszarach wiejskich Dolnego Śląska

Creator:

Skowronek-Grądziel, Agnieszka

Subject and Keywords:

ochrona środowiska ; obszary wiejskie ; nakłady na ochronę środowiska ; environmental protection ; rural areas ; expenditures for environmental protection

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 194, s. 24-33

Abstrakt:

The main aim of the study was to identify the trends concerning expenditures on environmental protection in rural areas of Lower Silesia in the years 2000–2008. The general level, rate of growth, participation in GDP as well as the structure of finances annually invested in the protection of rural environment were analysed. A ranking of voivodships with regard to the fulfilment of environmental protection and water management investments in rural areas calculated per one inhabitant was prepared. Structures of expenditures in various voivodships were compared. An attempt was made to identify the direction and scope of changes in the structure of expenditures in the analysed period. The results were used to define the position of Lower Silesia among all regions of Poland.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 194 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 31

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: