Object structure
Title:

The Classification of Polish Mutual Balanced Funds Based on the Management Style - Quantile Regression Approach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Klasyfikacja polskich funduszy inwestycyjnych zrównoważonych ze względu na styl zarządzania - podejście regresji kwantylowej

Creator:

Orwat-Acedańska, Agnieszka ; Trzpiot, Grażyna

Subject and Keywords:

regresja kwantylowa ; fundusze inwestycyjne ; styl zarządzania ; quantile regression ; investment funds ; management style

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 194, s. 9-23

Abstrakt:

Style Analysis allows to assess impact of factors representing investments in asset classes on funds' rate of returns. When distribution of return rates is asymmetric, the application of classical Sharpe Style Analysis may lead to incorrect inference about model coefficients. Quantile Style Analysis investigates dependencies between fund returns and the risk factors for the quantile of the distribution. The paper's aim is to investigate the impact of the investments in the stocks and bonds on the balanced mutual funds returns by Quantile Style Analysis and to assess the usefulness of the quantile approach to the style analysis of the funds. We compare both the style shares for different quantiles for given fund and the funds classifications according to the style shares obtained for quantile and classic approach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 194 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 31

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: