Object structure
Title:

The application of the multivariate comparative analysis to a company's financial performance evaluation and benchmark forecasting

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny i prognozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa na tle branży

Creator:

Szandula, Jacek ; Szpulak, Aleksandra

Subject and Keywords:

analiza porównawcza ; wielowymiarowa analiza porównawcza ; prognozowanie ; finanse przedsiębiorstwa ; comparative analysis ; multi-dimensional comparative analysis ; forecasting ; enterprise finance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 196, s. 92-110

Abstrakt:

A company’s financial performance is a complex phenomenon. At least several different financial ratios are required to describe it thoroughly. In this paper problems associated with a company’s financial performance evaluation and forecasting have been discussed in comparison to other companies in the same industry. The multivariate comparative analysis and the Monte Carlo simulation methods have been employed in this study. As far as creating a company ranking is concerned, a procedure based on the distribution function of the synthetic financial performance ratio has been applied.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 196 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 32

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: