Object structure
Title:

Application of time-series-cross-section data in the case of forecasting sale in an enterprise

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Wykorzystanie danych przestrzenno-czasowych do prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie - przykład rynku paliw płynnych

Creator:

Sobiechowska-Ziegert, Aneta

Subject and Keywords:

prognozowanie ; sprzedaż ; rynek paliw ; prognozowanie sprzedaży ; forecasting ; sale ; fuel market ; sales forecasting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 196, s. 20-38

Abstrakt:

The article treats possibilities of using time-series-cross-section data for sales forecasting in an enterprise. Different kind of approaches to econometric forecasting using TSCS data are presented. Short-run forecasts of gasoline sales according to regions in Poland are determined and their quality with the use of the ex-post measures is estimated. The most accurate forecasting methods are then used to create a combined forecast. In the summary. advantages and disadvantages of the particular approaches are indicated as well as the conditions of their practical use.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 196 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 32

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: