Object structure
Title:

Nowa Strategia dla Europy po roku 2014

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The New Strategy for Europe after 2014

Creator:

Sporek, Tadeusz

Subject and Keywords:

fundusze strukturalne ; Fundusz Spójności ; narodowy plan rozwoju (npr) ; konkurencyjność gospodarki ; structural funds ; cohesion fund ; national development plan ; economy competitiveness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 207-2013

Abstrakt:

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności została opracowana przy założeniu, że głównym celem, który będzie osiągany w latach 2004-2006 i w latach kolejnych, będzie poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki i dążenie do spójności społecznej i ekonomicznej w ramach poszerzonej Wspólnoty. Fundusz Spójności wspiera działania Narodowego Planu Rozwoju przez „tworzenie sprzyjających warunków dla wzrostu poziomu inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju i spójności terytorialnej”. Głównymi celami w latach 2004-2006 i 2007-2013 będą: poprawa jakości wód powierzchniowych, bezpieczeństwo powodziowe, racjonalna gospodarka odpadami i poprawa jakości powietrza.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: