Object structure
Title:

Postmodernizm w działalności współczesnych korporacji transnarodowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Postmodernism in Functioning of Modern Transnational Corporations

Creator:

Rymarczyk, Jan

Subject and Keywords:

globalizacja ; korporacje międzynarodowe ; gospodarka światowa ; globalization ; international corporations ; world economy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197, s. 161-174

Abstrakt:

Od drugiej połowy lat 70. następowały w gospodarce światowej zasadnicze zmiany, określone jako jej globalizacja, które spowodowały znaczny wzrost znaczenia korporacji transnarodowych i zmiany w ich organizacji oraz zarządzaniu nimi Przede wszystkim ich działalność oparta została na rozbudowanych sieciach poziomych powiązań wewnętrznych i zewnętrznych. Próby objaśnienia tych zjawisk znalazły swój wyraz w tzw. postmodernistycznych teoriach zarządzania KTN.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 197 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 1 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: