Object structure
Title:

Rachunkowość zarządcza w analizie ryzyka ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości i zabezpieczonych hipotecznie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management Accounting in the Analysis of Credit Risk Exposures Financing Real Estate and Secured by Mortgage

Creator:

Wiszniowski, Edward

Subject and Keywords:

rachunkowość bankowa ; ryzyko kredytowe ; banki ; nieruchomości

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 617-629

Abstrakt:

Rachunkowość zarządcza w bankach spełnia nie tylko funkcję systemu informacyjno-doradczego, ale jest również elementem prewencyjno-ostrzegawczym przed ryzykiem. Ponadto rachunkowość zarządcza wiąże dokonania jednostek z otoczeniem gospodarczym, tworząc określone sprzężenie zwrotne. Powyższą problematykę omówiono na przykładzie ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości i zabezpieczonych hipotecznie, które stanowią istotną część portfela kredytowego banków. W artykule wskazano zasady pomiaru i mierniki ryzyka związanego z nieruchomościami, a także omówiono podstawowe zalecenia nadzorcze w tym zakresie.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: