Object structure
Title:

Rachunkowość zarządcza w kontekście zachowań członków organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management Accounting in the Behavioural Context of an Organisation

Creator:

Stronczek, Anna

Subject and Keywords:

organizacja ; zachowanie organizacji ; behawioralna rachunkowość zarządcza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 557-565

Abstrakt:

W nowoczesnym spojrzeniu na zarządzanie podkreśla się znaczenie stworzenia korzystnego klimatu organizacyjnego poprzez wykorzystanie narzędzi zarządzania, które są zaprojektowane tak, aby umożliwić każdemu członkowi organizacji wykorzystanie własnego potencjału w jak największym stopniu. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie, w jakim zakresie rachunkowość zarządcza zależy od zachowania i postaw osób kształtujących daną organizację, a przede wszystkim pracowników różnego szczebla. Słowa kluczowe: organizacja, zachowanie organizacji, behawioralna rachunkowość zarządcza.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: