Object structure
Title:

Kontrola ryzyka kredytowego jako element stabilnego funkcjonowania instytucji finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Credit Risk Control as a Part of Stable Functioning of Financial Institutions

Creator:

Sawicka, Joanna

Subject and Keywords:

adekwatność kapitałowa ; ocena ryzyka kredytowego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 527-237

Abstrakt:

Zapewnienie bezpieczeństwa pośredników finansowych leży w zakresie zainteresowania rządów wszystkich krajów ze względu na ich kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. W sektorze bankowym jednym z najważniejszych czynników determinujących bezpieczeństwo i stabilność działania rynków jest ryzyko kredytowe. Choć Nowa Umowa Kapitałowa zdefiniowała metody jego pomiaru, w praktyce rozwiązania te okazały się niewystarczające dla uniknięcia kryzysu SubPrime.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: