Object structure
Title:

Szacowanie kosztów projektów na przykładzie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Estimating the Costs Projects on the Example of Undertakings Co-Financed from the European Funds

Creator:

Rydzewska-Włodarczyk, Marzena

Subject and Keywords:

projekt ; projekt współfinansowany ze środków europejskich ; szacowanie kosztów ; budżet projektu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 515-526

Abstrakt:

Zarządzanie projektami, w tym finansowanymi ze środków publicznych i z funduszy europejskich, wymaga stosowania odpowiednich narzędzi i metod planowania zadań, monitorowania ich realizacji i kontroli efektów. Zarówno na etapie planowania przedsięwzięcia, jak i wdrażania oraz rozliczenia projektu (złożenia wniosku o dofinansowanie projektu) istotne jest szacowanie nakładów i kosztów. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące szacowania kosztów projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: