Object structure
Title:

Wiarygodność mierników finansowych w opinii inwestorów giełdowych. Wyniki badań ankietowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reliability of Financial Measures in the Light of Opinion of Stock Exchange Investors - Research Results

Creator:

Prymon, Krzysztof

Subject and Keywords:

mierniki finansowe ; wiarygodność ; inwestor giełdowy ; badania ankietowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 491-501

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie badań ankietowych przeprowadzonych wśród inwestorów giełdowych. Badania dotyczyły przesłanek, na podstawie których inwestorzy oceniają spółki giełdowe. W świetle badań okazuje się, że inwestorzy oceniają sytuację spółek na podstawie sprawozdań finansowych oraz tradycyjnych mierników finansowych. Powszechnym problemem jest dziś tzw. rachunkowość kreatywna. Jednak inwestorzy często nie zdają sobie sprawy, w jakim stopniu sprawozdanie finansowe może wprowadzać w błąd.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: