Object structure
Title:

Wiarygodność sprawozdania finansowego jednostek budżetowych w procesie kontroli zarządczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Credibility of a Local Government Entity Financial Statement in the Process of Management Control

Creator:

Oleksyk, Piotr

Subject and Keywords:

sprawozdanie finansowe ; kontrola zarządcza ; wycena aktywów ; inwentaryzacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 448-456

Abstrakt:

Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie kluczowych czynników niezbędnych do przygotowania wiarygodnego sprawozdania finansowego. Wiarygodność sprawozdawczości finansowej rozumiana jest jako wierne i rzetelne odzwierciedlenie stanu faktycznego oraz jako wiarygodny obraz, czyli taki, który pozbawiony jest błędów. Bardzo duże znaczenie dla wykonującego kontrolę zarządczą ma rzetelna wycena, wiarygodnie przedstawiająca obraz składników majątku jednostki budżetowej. Wycena powoduje z jednej strony zmianę wartości poszczególnych składników, z drugiej zaś odnoszona jest na wynik finansowy. Jednak wycena nie jest jedynym aspektem w zapewnieniu wiarygodności sprawozdania finansowego. Drugim ważnym czynnikiem jest prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja aktywów, której podstawowym celem ustalenie ich faktycznego stanu.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: