Object structure
Title:

Wycena efektów synergicznych w procesach integracyjnych przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Valuation of Synergy Effects in the Integration Processes of Companies

Creator:

Nita, Bartłomiej

Subject and Keywords:

efekty synergii ; wycena przedsiębiorstw ; fuzje i przejęcia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 426-437

Abstrakt:

Artykuł dotyczy problemów wyceny efektów synergicznych na potrzeby fuzji i przejęć. Na początku zaprezentowano analizy typu due dilligence jako wprowadzenie do wyceny, a następnie wyjaśniono istotę i znaczenie efektów synergicznych na rynku kontroli korporacyjnej. W głównej części opracowania rozważano trzy podejścia do wyceny efektów synergicznych. W szczególności omówiono metodę bezpośredniej wyceny efektów synergii, metodę całościowej wyceny przedsiębiorstw przed i po procesie integracji oraz metodę opartą na wskaźniku cena/zysk.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: