Object structure
Title:

Uwarunkowania implementacji metod rachunkowości zarządczej zorientowanych na relacje z klientami - wyniki badań empirycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conditions of Implementation of the Management Accounting Methods Oriented Towards Customer Relations - Empirical Evidence

Creator:

Łada, Monika

Subject and Keywords:

rachunkowość zarządcza ; relacje z klientami ; segmenty klientów ; aplikacje w praktyce

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 392-402

Abstrakt:

Celem artykuły jest przedstawienie wyników badań empirycznych zmierzających do identyfikacji czynników determinujących zastosowanie praktyczne metod rachunkowości zarządczej, zorientowanych na relacje z klientami. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie polskich spółek giełdowych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: