Object structure
Title:

Koszty projektu a koszty przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Costs of Project and Costs of Enterprise

Creator:

Kujawski, Jarosław

Subject and Keywords:

marża pokrycia ; marża projektu ; koszty bezpośrednie proporcjonalne projektu ; koszty strukturalne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 369-382

Abstrakt:

W niniejszym artykule opisano rozdział kosztów operacyjnych bezpośrednich z punktu widzenia pojedynczego projektu od kosztów pośrednich funkcjonowania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa realizującego projekty. Dodatkowo koszty operacyjne podzielono na zmienne koszty projektu i stałe koszty przedsiębiorstwa. Powiązanie tych dwóch punktów odniesienia pozwoliło wyodrębnić cztery typy kosztów operacyjnych: bezpośrednie zmienne, bezpośrednie stałe, pośrednie zmienne i pośrednie stałe. Opisano proces "ubezpośredniania" kosztów pośrednich zmiennych i stałych w powiązaniu z projektem. W artykule podjęto również dyskusję o roli kosztów proporcjonalnych i strukturalnych w przedsiębiorstwie realizującym projekty oraz przywołano przykład konkretnego projektu przedsiębiorstwa branży morskich usług remontowych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: