Object structure
Title:

Pojęcie kosztów w rosyjskim prawie bilansowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Concept of Costs in Russian Balance Law

Creator:

Koczar, Joanna

Subject and Keywords:

koszty ; klasyfikacja kosztów ; rachunek zysków i strat ; standardy rachunkowości

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 300-312

Abstrakt:

Koszty związane są z każdym obszarem działalności podmiotu gospodarczego. Realizacja przez rachunkowość różnych funkcji, takich jak na przykład funkcja informacyjna, wymaga stosowania w stosunku do kosztów różnego rodzaju klasyfikacji. Tematem artykułu jest klasyfikacja kosztów na potrzeby rachunku zysków i strat stosowana w Federacji Rosyjskiej, a jego celem - analiza podejścia do definicji kosztów oraz ich zakresu pojęciowego.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: