Object structure
Title:

Wpływ realizacji projektu książki Słownik polsko@polski z Miodkiem na zmiany w systemie controllingu wydawnictwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Influence of the Realization of the Project ,,Polish@Polish Dictionary with Miodek" on the Changes of the Controlling System of the Publishing House

Creator:

Janczak, Agnieszka ; Kotapski, Roman

Subject and Keywords:

projekt wydawniczy ; kosztorys ; controlling projektu wydawniczego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 234-245

Abstrakt:

W artykule przedstawiono studium przypadku, które dotyczy wpływu wydania książki Słownik polsko@polski z Miodkiem na zmiany organizacyjne, wydawnicze oraz na rozbudowę controllingu w Wydawnictwie MARINA. Opisano koncepcję oraz problemy związane z jej wydaniem, a także podjęte działania przy tworzeniu publikacji oraz problemy związane z jej wydaniem.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: