Object structure
Title:

Rachunek przepływów pieniężnych ex ante narzędziem controllingu finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ex Ante Cash Flo Statement as a Tool of Financial Controlling

Creator:

Gil, Waldemar Piotr

Subject and Keywords:

controlling finansowy ; system informacyjny ; przepływy pieniężne ; kalkulacja przepływów pieniężnych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 190-198

Abstrakt:

Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia prospektywnego ujęcia potencjału informacyjnego rachunku przepływów pieniężnych jako narzędzia controllingu finansowego. Autor, począwszy od identyfikacji controllingu finansowego i jego miejsca w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, poprzez problematykę wyboru formalnoprawnych uwarunkowań rachunku przepływów pieniężnych jako źródła informacji ex ante, po kalkulację przepływów pieniężnych ex ante na potrzeby controllingu finansowego, wskazuje prospektywny potencjał informacyjny strumieni i stanów pieniężnych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: