Object structure
Title:

Znane i nieznane proporcjonalne metody podziału mandatów pomiędzy partie polityczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Known and Unknown Methods of Proportional Allocation of Seats Among Political Parties

Creator:

Misztal, Andrzej

Subject and Keywords:

ekonometria ; partie polityczne ; econometrics ; political parties

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 97-109

Abstrakt:

W artykule przypomniano kilkanaście metod podziału stosowanych w proporcjonalnych systemach wyborczych. Wykazano, że choć niektóre z nich występują pod różnymi nazwami, to jednak są one identyczne. Przypomniano też kilka paradoksów podziałów proporcjonalnych, które uświadamiają czytelnikowi, że pewne naturalne, wydawałoby się, wymagania wobec metod proporcjonalnych nie muszą być spełnione.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 33

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: