Object structure
Title:

Internetowe narzędzia wspomagające controlling projektów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internet Tools for Project Controlling

Creator:

Chojnacka-Komorowska, Anna ; Winnicki, Piotr

Subject and Keywords:

internet ; controlling projektów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 87-96

Abstrakt:

W artykule omówiono sposoby wykorzystania technologii internetowych w controllingu projektów. Cel pracy został zrealizowany poprzez omówienie pojęcia projektu, zadań controllingu strategicznego oraz operacyjnego w kontroli projektów. Przedstawiono też narzędzia oparte na technologiach internetowych oraz przykładu praktycznego funkcjonowania kontroli projektów w przedsiębiorstwie.

Publisher:

Uniwerytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: