Object structure
Title:

Informacyjne aspekty rachunku zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Information Aspects of Profit and Loss Account of the Housing Associations

Creator:

Chluska, Jolanta

Subject and Keywords:

koszty ; przychody ; rachunek zysków i strat ; spółdzielni mieszkaniowych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 76-86

Abstrakt:

Spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości. W sprawozdaniu finansowym - rachunku zysków i strat prezentują zrealizowane koszty i przychody. Obowiązujące przepisy regulują zasady wykazywania kosztów i przychodów, ale specyfika działalności spółdzielni mieszkaniowych powoduje, że sprawozdania te nie zawsze spełniają zasadę prawdziwego i wiernego obrazu. W artykule zaprezentowano problemy sporządzania rachunku zysków i strat i jego wartości informacyjne dla spółdzielni mieszkaniowych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: