Object structure
Title:

Jakość usług instytucji użyteczności publicznej (IUP) a dobrobyt społeczny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Quality of Service of Public Utility Institutions vs. Public Prosperity (social welfare)

Creator:

Biernacki, Marek

Subject and Keywords:

usługi użyteczności publicznej ; jakość usług ; dobrobyt społeczny ; public utility services ; quality of services ; public utility company ; social welfare

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 9-23

Abstrakt:

W Polsce, pomimo ciągłego wzrostu gospodarczego, nie wzrasta subiektywne odczucie dobrobytu. Badania CBOS pokazują, że dla Polaków największą wartością jest zdrowie (97%) oraz że 75% osób jest niezadowolonych z działalności służby zdrowia. Zatem tylko w tych liczbach można zaobserwować brak optymalizacji dobrobytu społecznego w Polsce. Usługi użyteczności publicznej mają charakter osobisty, więc w bezpośredni sposób wpływają na odczucie dobrostanu. Niewątpliwie jakość tych usług wpływa pozytywnie lub negatywnie na dobrobyt całej populacji. W artykule pokazana jest możliwość oceny instytucji użyteczności publicznej w pięciu wymiarach: 1) profesjonalnym, czyli efektywność; 2) ekonomicznym, czyli wydajność; 3) procesowym, czyli TQM; 4) personalnym, czyli satysfakcja konsumenta, 5) społecznym, czyli poprawa dobrobytu społecznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 33

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: