Object structure
Title:

Rozwiązania controllingu wiedzy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Solutions of Knowledge Controlling

Creator:

Bieńkowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

koszt netto usług powszechnych ; nieuzasadnione obciążenie operatora

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181, s. 34-43

Abstrakt:

W artykule przedstawiono definicję, istotę i cechy controllingu wiedzy - współczesnej metody wspomagania zarządzania wiedzą, a także zagadnienia tegoż controllingu z perspektywy trzech grup jego rozwiązań, tj. rozwiązań funkcjonalnych (funkcje i zadania realizowane przez controlling wiedzy), organizacyjnych (controllerzy wiedzy, jako realizatorzy idei controllingu wiedzy oraz ośrodki odpowiedzialności w zakresie zarządzania wiedzą) oraz instrumentalnych (narzędzia controllingu wiedzy).

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 181 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: