Object structure
Title:

Mechanizmy regulacyjne w świetle osobowości organizacji czyli co czyni organizację obiektem działania systemów zarządzania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Driving Forces in Perspective of Organizational Personality - what Makes the Organization a Subject for Influences of Management Systems

Creator:

Barabasz, Adela

Subject and Keywords:

osobowość organizacji ; system zarządzania ; mechanizmy regulacyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178, s. 159-176

Abstrakt:

Dotychczasowe wyniki badań nad osobowością organizacji potwierdzają założenie o możliwościach, jakie daje wykorzystanie tego pojęcia dla rozumienia zjawisk organizacyjnych. Prezentowana w artykule idea osobowości organizacji uwypukla mechanizmy spajające członków organizacji w jeden organizm. Celem artykułu jest wskazanie na wzajemnie oddziaływanie elementów składających się na system zarządzania oraz mechanizmów funkcjonowania organizacji, jako obiektu ustrukturalizowanego, w którym stosuje się określone metody i praktyki zarządzania, zgodnie z przyjętymi celami i wartościami w niej realizowanymi. O dynamice tego oddziaływania decydują mechanizmy regulacyjne, które wynikają z osobowościowego spojrzenia na organizację.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178 ; Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: