Object structure
Title:

Składowe i struktura mechanizmów regulacyjnych systemu zarządzania przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Constituents and Structure of Driving Forces of Management Systems

Creator:

Bełz, Grzegorz

Subject and Keywords:

potencjał dostosowawczy ; system zarządzania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178, s. 144-158

Abstrakt:

Mechanizmy regulacyjne stanowią ten element systemu zarządzania, który odpowiada za zdolność przedsiębiorstwa do dostosowywania się do zmieniających warunków działania. Współcześnie, uwzględniając burzliwość otoczenia i dynamikę zmian, jakim podlegają firmy, mechanizmy te stają się kluczowe dla kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Artykuł stanowi próbę identyfikacji kluczowych procesów składających się na mechanizmy dostosowawcze a także prezentuje propozycję metody diagnozy potencjału dostosowawczego systemu zarządzania.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178 ; Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: