Object structure
Title:

Kształtowanie obszaru struktur i regulacji w systemie zarządzania przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Process of Design of Structure and Regulations Area in the Company Management System

Creator:

Wierzbic, Arkadiusz ; Kacała, Joanna ; Kołaczyk, Ewelina

Subject and Keywords:

struktura organizacyjna ; regulacje organizacyjne ; dokumentacja organizacyjna ; kształtowanie ; projektowanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178, s. 95-114

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie tematyki kształtowania struktur organizacyjnych oraz kształtowania obszaru regulacji w przedsiębiorstwach. Obydwa wymienione elementy systemu zarządzania przedsiębiorstwem stanowią czynnik porządkujący i stabilizujący. Poprawne ukształtowanie struktury organizacyjnej przekłada się na skuteczność i efektywność działań zarządczych, dobrze funkcjonujące regulacje zaś stanowią swoisty pas transmisyjny przekładający decyzje kierownictwa na sposób funkcjonowania komórek organizacyjnych i działania pracowników. Błędy wynikające z nieprawidłowego ukształtowania obszaru regulacji z jednej strony będą skutkowały chaosem organizacyjnym, przy zbyt niskim poziomie formalizacji. Z drugiej strony mogą spowodować usztywnienie organizacji, przy zastosowaniu zbyt wysokiego poziomu sformalizowania działań.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178 ; Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: