Object structure
Title:

Kształtowanie wartości i celów w organizacjach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development of Values and Goals in Organizations

Creator:

Głuszek, Ewa ; Wawrzynek, Łukasz

Subject and Keywords:

system zarządzania ; wartości ; cele

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178, s. 60-80

Abstrakt:

System zarządzania przedsiębiorstwem to całokształt: wartości i celów, regulacji i struktur, metod i praktyk zarządzania oraz wynikających z mechanizmów regulacyjnych relacji między nimi, który warunkuje sposób realizacji procesu zarządzania. Kierownictwo organizacji z jednej strony musi w procesie zarządzania stosować się do celów, wartości, hierarchii, reguł oraz metod działania przyjętych w danej organizacji, z drugiej strony może jednak, na podstawie swoich doświadczeń i wiedzy, samo wpływać i kształtować powyższe elementy tak, aby podnosić sprawność procesu zarządzania, a co za tym idzie - efektywność organizacji. Kluczowe znaczenie w kształtowaniu systemu zarządzania przedsiębiorstwem ma trafne zdiagnozowanie podstawowych czynników wyznaczających jego optymalny kształt. Czynniki te można ująć w postaci modelu strategicznego dopasowania systemu zarządzania, który obejmuje trzy fazy, a mianowicie ocenę poziomu presji determinant kształtujących system zarządzania, identyfikację i analizę stopnia spójności cech organizacji i systemu zarządzania oraz ocenę pożądanego poziomu zaawansowania elementów systemu zarządzania. Artykuł koncentruje się na dwóch pierwszych fazach strategicznego dopasowania w odniesieniu do jednego z elementów systemu zarządzania, tj. wartości i celów.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 178 ; Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwach

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: