Object structure
Title:

Aspekty przyrodnicze, technologiczne i ekonomiczne produkcji win gronowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Natural, Technological and Economic Aspects of Wine Grape Production in Poland with the Emphasis on Lower Silesia

Creator:

Wilgosiewicz, Karol ; Lesiów, Tomasz

Subject and Keywords:

winnice ; produkcja wina ; wartość zdrowotna wina ; koszty funkcjonowania winnicy ; analiza SWOT ; vineyards ; wine production ; the health value of wine ; vineyard operating costs ; production costs of wine ; the SWOT analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204, s. 225-244

Abstrakt:

W pracy oceniono możliwości uprawy winorośli oraz produkcji win gronowych w Polsce. Przedstawiano złożoność czynników, które mają wpływ na opłacalność założenia winnicy i produkcji wina. Udowodniono, że tereny Polski południowo-zachodniej spełniają warunki do uprawy winorośli oraz produkcji win gronowych poprzez zastosowanie odpowiednich metod i technik uprawy oraz prowadzenia produkcji w nowoczesny sposób. Wskazano na walory zdrowotne umiarkowanego spożywania wina czerwonego. Sporządzona ocena efektywności inwestycji w winnicę obrazuje zasadność i opłacalność prowadzenia tego typu działalności, która generuje zyski po siódmym roku uprawy. Przeprowadzono analizę SWOT winnicy oraz zaproponowano sposoby dywersyfikacji profilu produkcyjnego winnicy. Otrzymane wyniki stanowią zachętę do inwestowania w „dolnośląskie winnice”.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204 ; Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2011, Nr 3 (4)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: