Object structure
Title:

Kierunki zagospodarowania odpadowego glicerolu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Directions in the Utilization of Raw Glycerol

Creator:

Podeszwa, Tomasz ; Janczar-Smuga, Małgorzata

Subject and Keywords:

zagospodarowanie glicerolu ; biosynteza ; produkcja biodiesla ; kwas cytrynowy ; akroleina ; glycerol application ; biosynthesis ; biodiesel production ; citric acid ; acrolein

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204, s. 165-184

Abstrakt:

Glicerol (gliceryna) jest trójwodorotlenowym alkoholem alifatycznym nasyconym. Stosowany jest jako dodatek do żywności o symbolu E422. Znajduje zastosowanie jako niskokaloryczny słodzik, stabilizator, substancja utrzymująca wilgotność, nośnik oraz jako substancja do stosowania na powierzchnię. W ostatnich latach, w wyniku szybkiego rozwoju produkcji biopaliw, duże ilości glicerolu powstają jako produkt uboczny w wyniku reakcji transestryfikacji wykorzystywanej podczas produkcji biodiesla. Stało się to motorem poszukiwań nowych zastosowań glicerolu, które umożliwiłyby co najmniej zmniejszenie kosztów jego utylizacji. W pracy przedstawiono możliwości zagospodarowania glicerolu, m.in. w przemyśle chemicznym i biotechnologicznym, w żywieniu zwierząt gospodarskich, w biogazowni i inne.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204 ; Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2011, Nr 3 (4)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: