Object structure
Title:

Znakowanie produktów żywnościowych a ich bezpieczeństwo dla konsumentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Marking of Food and Consumer Safety

Creator:

Górska, Katarzyna ; Janczar-Smuga, Małgorzata

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo żywności ; etykiety ; znakowanie żywności ; food safety ; labels ; food marking

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204, s. 47-56

Abstrakt:

W pracy omówiono zasady znakowania produktów żywnościowych, których producenci środków spożywczych powinni przestrzegać w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Zaprezentowano zakres krajowych uregulowań prawnych, dotyczących obowiązkowego znakowania wprowadzonej do obrotu żywności. Podstawowym źródłem wiarygodnej i rzetelnej informacji o produkcie żywnościowym powinna być dołączona do niego etykieta, która przekazuje właściwy, rzetelny opis produktu. Scharakteryzowano etykietę środka spożywczego, zwracając szczególną uwagę na te elementy, które mają bezpośrednie znaczenie dla ochrony zdrowia konsumenta.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204 ; Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2011, Nr 3 (4)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: