Object structure
Title:

Zastosowanie metody QFD w procesie doskonalenia jakości piwa jasnego - aspekt technologiczny oraz innowacyjny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of QFD Method in the Process of Light Beer Quality Improvement - Technological and Innovative Aspect

Creator:

Lesiów, Tomasz ; Biernacki, Artur

Subject and Keywords:

metoda QFD ; "dom jakości" ; proces technologiczny produkcji piwa ; QFD method ; the “house of quality” ; the technological process of beer production

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204, s. 9-28

Abstrakt:

W pracy wykorzystano metodę "domu jakości" (QFD) w celu udoskonalenia jakości piwa jasnego pełnego produkowanego w jednym z wiodących browarów w Polsce. W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe i wywiady indywidualne skonstruowano dwa "domy jakości". W pierwszym zwrócono uwagę na aspekty technologiczne, natomiast w drugim rozważono wprowadzenie pewnych elementów innowacyjnych doskonalących produkt jako całość oraz gwarantujących jego przewagę konkurencyjną na rynku. Z analizy QFD wynika, że następujące parametry technologiczne piwa: zawartość diketonów, odpowiednia zawartość alkoholu oraz odpowiednie nasycenie CO2 mają największe znaczenie w zaspokajaniu potrzeb klientów. Natomiast elementem innowacyjnym jest zmodyfikowany kapsel twist-off, który ułatwia otwieranie piwa oraz umożliwia jego ponowne zamknięcie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 204 ; Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2011, Nr 3 (4)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: