Object structure
Title:

Relacje między bankiem centralnym a bankami komercyjnymi w świetle wyzwań współczesnej gospodarki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Relations Between Central Bank and Commercial Banks in the Light of Challenges of Contemporary Economy

Creator:

Przybylska-Kapuścińska, Wiesława

Subject and Keywords:

relacje banku centralnego z bankami komercyjnymi ; bank centralny ; bank komercyjny ; funkcja banku banków ; niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 162-176

Abstrakt:

W artykule dokonano charakterystyki zadań pełnionych przez bank centralny w ramach funkcji banku banków. Jednocześnie wskazano na zmiany w tym zakresie, jakie zaszły od momentu wybuchu kryzysu w zachowaniu banku centralnego i banków komercyjnych. Celem opracowania jest analiza relacji między władzami monetarnymi a podmiotami sektora komercyjnego w szczególnie zmiennym otoczeniu. Rozważania zawierają analizę rozwiązań przyjętych przez najważniejsze banki centralne na świecie, a także przedstawiają w ich kontekście zachowania banków centralnych z Europy Środkowej wobec banków i ich reakcje w warunkach kryzysu. Zsyntetyzowano rolę banku centralnego jako banku banków, opisano zmiany w zachowaniach podmiotów gospodarczych, w tym banku centralnego, w warunkach zaburzeń. Opisano procesy dostosowawcze ze strony wybranych najważniejszych banków centralnych na świecie oraz wskazano na dostosowania dokonane przez banki centralne z Europy Środkowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: