Object structure
Title:

Analiza koszykowa w badaniu cykliczności reguł asocjacji w handlu detalicznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of Basket Analysis in the Research of Cyclical Nature of Association Rules in Retail Trade

Creator:

Śniegocka-Łusiewicz, Małgorzata

Subject and Keywords:

analiza koszykowa ; algorytm a priori ; zachowania konsumenckie ; data mining

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 621-628

Abstrakt:

W pracy zakłada się istnienie zmienności w czasie preferencji konsumentów odnośnie do wyboru produktów. Wiedza na temat reguł wyboru następników oraz prawdopodobieństwa wyboru poprzedników w poszczególne dni oraz miesiące ułatwi przygotowanie reklamy skierowanej do konkretnych reklamobiorców. Analiza koszykowa umożliwiała przebadanie empirycznego zbioru danych i uwidoczniła zmiany w poziomie ufności i wsparcia w poszczególnych okresach. Z badania wynika istnienie najsilniejszych reguł w październiku oraz w soboty przy równoczesnym istnieniu największej liczby transakcji. Ponadto w artykule wykazano, że w badaniach empirycznych kryteria minimalne analizy koszykowej muszą być ustalone na niskim poziomie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: