Object structure
Title:

Ranking województw pod względem stopnia wykorzystania technologii IC w przedsiębiorstwach z zastosowaniem metody UTA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ranking of Voivodeships with Regard to the Use of the IC Technology in Enterprises Using the Method of UTA

Creator:

Becker, Aneta

Subject and Keywords:

wielokryterialne porządkowanie wariantów decyzyjnych ; technologie informacyjno-telekomunikacyjne ; funkcja użyteczności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 477-485

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki uporządkowania województw Polski pod względem wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2009 r. W badaniach zastosowano metodę UTA, która stanowi przykład metody wielokryterialnego porządkowania wariantów decyzyjnych, oparta jest na dezagregacji informacji preferencyjnej za pomocą regresji porządkowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: